+79166322322
+74994080216

Druid iz Otchego Doma


 

: Serdes's Trans Furmation Dragon
:
Domino iz Otchego Dom
:
:
:
: 11-11-2005
: 1795514
: TTT 300
: , , , .
: 68
: -
:

HD: -/-
ED: -/-
: -


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014